ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

กำแพงแสน อโกรเทค เปิดตัว “แคท” ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เจาะกลุ่มเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ในย่านกรุงเทพฯ เขตเมือง และปริมณฑล
พร้อมขยายสาขา “เครือข่าย แคท คลินิกเกษตร สำหรับชาวเกษตรกร”

ปัจจุบันความต้องการ การใช้ปุ๋ยในการเติมเต็มอาหารให้แก่พืช มีแนวโน้มที่สูงเพิ่มขึ้นมาก มาโดยตลอด อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า “ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม” ดังนั้น เราจึงไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าเราจะปลูกพืชอย่างไรที่ไม่ใช้ปุ๋ย

ดังนั้น ปุ๋ย จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเติมเต็มอาหารให้แก่พืชเพื่อความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตที่ดีเยี่ยม จนส่งผลให้สามารถเพิ่มผลิตผลให้เป็นที่น่าพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ผู้ใช้ได้อีกทางหนึ่ง

“แคท” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ขอเสนอตัวเข้ามาเพื่อช่วย คุณดูแล และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยลงได้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยทุกประเภทที่กำลังมองหาปุ๋ยอินทรีย์ดี ๆ ซักยี่ห้อหนึ่ง กับสโลแกนที่ว่า “เราเลี้ยงดิน ดินเลี้ยงพืช พืชเลี้ยงเรา” วันนี้ “แคท” พร้อมแล้วที่จะดูแลคุณ กับทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ จากกลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญการและกลุ่มบริษัท ดวงตะวันเพชรซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์รายใหญ่ระดับประเทศ โดยร่วมก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอินทรีย์เคมีที่ได้มาตรฐาน เมื่อปี 2547 ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และอีกประการหนึ่งในปี 2548 “แคท” ก็ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อีกด้วย

“แคท” กับมุมมองเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน : “แคท” เป็นชื่อย่อของบริษัท กำแพงแสน อโกรเทค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีนโยบายมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงานของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนภายใต้กรมวิชาการเกษตร เลขที่ กษ0913/002/2305 เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงอย่างน่าพึงพอใจ

“แคท” กับมุมมองเกี่ยวกับด้านการผลิต : “แคท” เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมี ที่มีกระบวนการที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ด้วยกำลังการผลิตที่สูงสุดกว่า 500 ตันต่อวัน สามารถรองรับอัตราการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มกำลัง

“แคท คลินิกเกษตร” เปิดในรูปแบบร้านค้าของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

“แคท คลินิกเกษตร” นอกจากจะจำหน่าย ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ครบวงจรแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่ มาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร แคทจะเดินเคียงคู่ ไปกับเกษตรกรด้วยความมั่นใจ เพราะเราเป็นมากกว่าร้านค้า

“แคท” กับการเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มคนเมือง กรุงเทพฯ และปริมณฑล : “แคท” เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เปิดตัวภายใต้การบรรจุในรูปแบบถุง 1 กิโลกรัม “สูตรสำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนเมือง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เหมาะสำหรับใช้เป็นองค์ประกอบหลังการจัดสวน ใช้กับแปลงผักสวนครัว พืชผักต่าง ๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมไปถึง ไม้ผล ไม้ยืนต้นทุกประเภท ช่วยเร่งสีให้สดอย่างเป็นธรรมชาติ และเร่งดอกให้มีความสมบูรณ์สวยงาม อีกทั้ง หากนำไปใส่ในไม้ผลจะช่วยให้ลูกดก ผลโต รสชาติดี พร้อมทั้งยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นและ ใบให้มีความเขียวแข็งแรง ได้อีกด้วย

“แคท” กับสูตรส่วนผสม ที่เหมาะสมและลงตัว : องค์ประกอบหลัก อาทิเช่น หินภูเขาไฟ กรดอะมิโน พร้อมแร่ธาตุที่ครบถ้วน ที่ช่วยบำรุงดิน ปรับปรุงดินที่ไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้น เพิ่มวิตามินให้แก่พืชและออกซิเจนในดิน ทำให้ดินดีมีความร่วนซุย อีกทั้งยังมีอินทรีย์วัตถุต่างๆ อีกมากมายที่ใช้เป็นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นมูลค้างคาว และส่วนผสมอื่น ๆ “แคท” เชื่อมั่นว่าส่วนผสมที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วนี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดีหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา แคท อย่างแน่นอน

“แคท” กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ : อาทิเช่น

1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีให้เลือกหลายสูตรเพื่อให้ตรงตามความต้องการผู้นำไปใช้ อาทิ
เช่น แคทสูตรนาข้าว,แคทสูตรพืชไร่,แคทสูตรยางพารา,แคทสูตรปาล์มน้ำมัน,แคท ทอง สูตรเต็ม (MAX) บำรุงต้นและใบ,แคทชมพูฟ้า สูตรเต็ม (MAX) บำรุงผล เพิ่มผลผลิต ลูกดก รสชาติดี ภายใต้การบรรจุในรูปแบบกระสอบ 50 กิโกกรัม เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ,สารสกัดสมุนไพร,จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช
ภายใต้บรรจุภัณฑ์ 1 ลิตร และ 4 ลิตร เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้ในภาคครัวเรือน

3. น้องใหม่ “แคท” สำหรับลูกค้าคนเมือง กรุงเทพฯ และปริมณฑล สูตรสำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักต่าง ๆ และไม้ยืนต้นทุกประเภท ภายใต้การบรรจุในรูปแบบถุง 1 กิโลกรัม เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ในภาคครัวเรือน