ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับต้นข้าว

ข้อควรปฎิบัติก่อนใส่ปุ๋ยนาข้าว

1. ควรปรับระดับดินในแปลงนาให้เรียบสม่ำเสมอ เพราะพื้นที่ดินต่ำเมื่อใส่ปุ๋ยมากอาจทำให้ต้นข้าวล้ม ส่วนพื้นที่ดินสูงน้ำท่วมไม่ถึงอาจมีวัชพืชขึ้นมาก
2. ควรทราบปริมาณพื้นที่นาแต่ละแปลง เพื่อจะได้คิดคำนวณน้ำหนักปุ๋ยที่จะใส่ในแต่ละแปลงได้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ต้องอุดคันนาไม่ให้น้ำรั่วไหล เพื่อไม่ ให้ปุ๋ยไหลตามน้ำออกจากแปลงนา
4. น้ำในนาต้องมีเพียงพอ (ระยะที่ข้าวกำลังออกรวงถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตต่ำลง) ระยะการใส่ปุ๋ยควรมีน้ำขังประมาณ 5 – 10 ซม. หรือหนึ่งฝ่ามือ

ข้อควรทราบ

การใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวอายุ 20 – 30 วัน หรือระยะแรก ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตรนาข้าวหรือKat ทอง สำหรับต้นข้าวระยะที่สอง ระยะตั้งท้อง ออกรวง กำเนิดช่อดอก ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท (Max ชมพูฟ้า)

กรณีที่ต้นข้าวโตช้า ไม่แข้งแรง แตกกอน้อย ต้นข้าวต้านทานโรคไม่ดี ต้นแกร็น ไม่สมบูรณ์ ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตรนาข้าว หรือ Kat ชมพูทอง
ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท ในนาข้าว

1. ช่วยเพิ่มผลผลิต
2. ต้นข้าวแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ระบบรากข้าวทำงานได้อย่าง ดีและมีประสิทธิภาพ เมล็ดข้าวสวย คุณภาพดีขึ้น ไม่หักง่าย น้ำหนักดี
3. ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงซึ่งมีราคาแพง
4. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท อย่างต่อเนื่องทุกฤดู ช่วยพื้นฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
5. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศธรรมชาติกลับคืนสู่ผืนดิน

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305