ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

ยาและอาหารเสริม ตราแคท

ไตรโคเดอร์ม่า ตราแคท
สารชีวภาพป้องกันและกำจัดโรคพืช ไตรโคเดอร์ม่า ตราแคท เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ มีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุม ยับยั้ง กำจัด ทำลาย และป้องกัน เชื้อราศัตรูพืชที่เป็นสาเหตุของโรคในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ไคโตซาน ตราแคท
ไคโตซาน เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากกระดองปู เปลือกกุ้ง หรือ แกนหมึก ที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อนำมาใช้ในการเกษตร จะเป็นทั้งสารเร่งการเจริญเติบโต สารกระตุ้น การสร้างภูมิคุ้มกันโรค และสารป้องกันกำจัดแมลง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น
สารสกัดสมุนไพร ตราแคท
สารสกัดจากสมุนไพรที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่นสะเดา ขิง กระชาย ใบยาสูบ ใบกุยช่าย ฯลฯ มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดศํตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
พาราควอต ไดคลอไรด์ ตราแคท
ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ด และส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน
กรีนโนคา สูตรนาข้าว
คามิโน
เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่พืช สะสมอาหาร สร้างตาดอก ช่วยผสมเกสร ดอกสมบูรณ์ ติดผลดก ขยายขนาดผล ป้องกันผลแตก เพิ่มรสชาติ เข้าสีง่าย คุณภาพดี
กรีนโน-100 สูตรเจริญเติบโต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ตราแคท
ไกลโฟเซต 48
กำจัดวัชพืชหลังงอก โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่าง ๆ เช่น หญ้าคา ไมยราบยักษ์ แห้วหมู หรือวัชพืชอื่น ๆ เช่น หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสูตร ไอดีเอ ไม่มีเกลือคลอไรด์ ไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยมด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพเต็มสูตร