ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราแคท สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ

ข้อควรทราบ

การปลูกไม้ประดับ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร Max ชมพูทอง หรือ Max ชมพูฟ้า สำหรับไม้ดอก ในช่วงเร่งการเจริญเติบโต ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร Max ชมพูทอง แต่ในช่วงออกดอก ติดช่อ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท สูตร Max ชมพูฟ้า ช่วยเพิ่มผลผลิตดอก ทำให้ดอกสมบูรณ์ ดอกใหญ่ สีสันสดใส สวยงาม

ในกรณีที่เป็นไม้ดอก ไม้ประดับในกระถาง ให้โรยปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่วกระถางโดยอัตราที่ใช้ 2 – 3 ช้อนโต๊ะ ในกระถางเล็กทั่วไป สำหรับกระถางใหญ่ให้ใส่ 3 – 4 ช้อนโต๊ะ (ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราแคท ในปริมาณที่เหมาะสมกับต้นไม้ สำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง โดยเฉลี่ยแล้วใช้ประมาณ 2 – 3 ช้อนโต๊ะ) ใส่ปุ๋ยแล้วควรรดน้ำให้ชุ่ม

ตารางอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ

ประโยชน์

ช่วยเร่งให้ไม้ดอก ไม้ประดับเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ลำต้นแข็งแรงทนต่อการเจาะทำลายของแมลงศัตรูพืช ช่วยให้ดอกมีสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
และใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กช 0913/002/2305