ปุ๋ยตราแคท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเกษตรกร

Kamphaengsaen Agro Tech Co.,Ltd. (KAT)

ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยการร่วมทุนกันระหว่าง กลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญการและกลุ่มบริษัท ดวงตะวันเพชร ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์รายใหญ่ของประเทศ โดยรวมกันก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอินทรีย์เคมีที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยมีการผลิตครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2548 รวมทั้งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปีเดียวกัน

การบริหารงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้า จึงได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและน่าพึงพอใจ

การผลิต

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีของบริษัท มีกระบวนการที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุดกว่า 500 ตันต่อวัน

Milestone

- In 2004, KAT was established to supply organic fertilizer to serve the increasing demand on organic material in the agricultural business in Thailand.
- In 2005, KAT obtained a promotional privilege by the Board of Investment of Thailand (BOI).
- In 2010, KAT was certified ISO 9001:2008 by Q.A. International Certification Limited.

Commitment

To supply high quality organic fertilizer as well as to promote awareness of using organic materials in agricultural production in Thailand.

Manufacturing

At its highest capacity, KAT is able to produce 500 tons of organic fertilizer per day in different brand names by using high standard manufacturing process and quality control system.